klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
Veteránšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks

ČLENOVIA VÝBORU A KONTAKTY

predsedkyňa klubu
MVDr. Patrícia DANKOVÁ

Topolianska 117, Michalovce
tel.: 0905299487
mail @ : ofamber@extel.sk

CLENOVIA VÝBORU
tajomník klubu
Vanda ZELENKOVÁ

mail:zelenkova.vanda@gmail.com

ekonómka klubu
Katarína DEMKOVÁ

mail:gamcikd@dmcslovakia.eu

poradkyňa chovu
MVDr. Patrícia DANKOVÁ
mail @ : ofamber@extel.sk

výstavná referentka

Mgr. Valéria KOSTOLNÁ
90046 Most pri Bratislave 341
mail: valeria.plavinova@gmail.com
MATRIKA a evidencia členov
Angelika RESZUTYIK
mail @ :angelika.reszutyik@gmail.com
Archív klubu a pripúšťacie povolenia
Dáša GALANSKÁ
mail @: dasa.galanska@gmail.com

 

Anna HARSÁNYIOVÁ
 
KONZULTANTI PRE JEDNOTLIVÉ PLEMENÁ
bichon frisé MVDr. Patrícia DANKOVÁ mail: ofamber@extel.sk
boloňský psík Dagmar GALANSKÁ mail: dasa.galanska@gmail.com
havanský psík Hermína LÉCZEŠOVÁ mail: havanese@66.sk
coton de touléar Anna HARSÁNYIOVÁ mail: cuteberrykennel@gmail.com
levíček Valéria KOSTOLNÁ mail: valeria.plavinova@gmail.com
bolonka cvetna

Bianka KAMENICKÁ

 
REVÍZNA KOMISIA
predseda revíznej komisie Dušan GAMČÍK mail:gamcikd@dmcslovakia.eu
členovia
Ing. Nadežda KUNTOVÁ
Hermína LÉCZEŠOVÁ
 
ORGANIZAČNÝ VÝSTAVNÝ TÍM
predsedkyňa Valéria Kostolná 90046 Most pri Bratislave 341
mail: valeria.plavinova@gmail.com
členovia
Vanda Zelenková
Alexandra "Šura" Fogtová
 
WEB ADMIN
web - admin
Vanda ZELENKOVÁ
mail:zelenkova.vanda@gmail.com

***

Predseda klubu má na starosti komunikáciu medzi klubom a SKJ, a reprezentovanie klubu na akciách zastrešených SKJ.

***

Tajomník klubu je osoba určená pre vonkajšiu komunikáciu klubu s verejnosťou.

***

Ekonóm klubu má na starosti financie klubu.

***

Poradca chovu má na starrosti vystavovanie pripúšťacích povolení a bonitáciu ako aj prípadné kontroly šteniat.

***

Výstavný referent má na starosti organizáciu klubových výstav, prijímanie psov ako aj kontrolu výstavných poplatky. Kompletizáciu výstavného katalógu.

***

Matrikár má na starosti evidenciu členov klubu, schvaľovanie členstva na základe podaných prihlášok, evidenciu asociovaných a riadnych členov, ako aj prevod členstva z asociovaného na riadne bez žiadosti člena.

***

Organizačný výstavný tím má na starosti organizáciu klubových výstav. Výstavný referent prijíma prihlášky, v spolupráci s predsedom klubu oslovuje a komunikuje s posudzovateľmi na výstavy, v spolupráci s SKJ vybavuje delegačný list pre rozhodcov na výstavy, v spolupráci s členmi organizačného tímu zabezpečuje priestory pre výstavu, vedúceho kruhu, zapisovateľa, pripravuje posudkové listy, kartičky, diplomy, ceny, sponzorov pre výstavu, vybavenie do kruhu, reklamné predmety, prípadné obečerstvenie pre posudzovateľov aj členom klubu, fotografa ak to výstava vyžaduje, ubytovanie pre členov aj posudzovateľov, ak to podmienky vyžadujú, dopravu klubového výstavného majetku (posudzovací stolík, slnečník, banner, stupienok víťazov, čísla víťazov, obrusy...), cien a sponzoringu na miesto výstavy, rovnako aj jeho uskladnenie mimo výstav.

***

Revízna komisia je oprávnená dohliadať na dianie v klube, ako v členskej schôdzi, tak aj vo výbore. Má právo nahliadať aj do financií klubu za účelom ich kontroly.

***

Konzultant plemena je osoba, ktorá by mala mať najväčší prehľad o dianí v chove a stave svojho zvereného plemena na Slovensku. Ide v podstate o skúseného chovateľa s prehľadom a dostatkom skúseností pre možné rozhodovanie, resp. navrhovanie zmien týkajúcich sa svojho plemena.