klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
Veteránšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks

PRAVIDLÁ PRE UDELENIE KLUBOVÝCH ŠAMPIONÁTOV

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY - KCH alebo CH BKS.
Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Šampión Krásy, ďalej len "Klubový šampión" boli zmenené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.apríla 2012.
01. Pes musí mať vek minimálne 15 mesiacov.
02. Pes musí získať 4 x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
03. Tituly "CC" môžu byť získané v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.
04. Tituly musia byť získané v minimálne dvoch výstavných sezónach.
05. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a "CC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
06. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Šampión Krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
07. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu majiteľovi psa na najbližšej členskej schôdzi.
08. DODATOK Z ČS vo Svätom Jure zo dňa 12.4.2014
  Pokiaľ pes získa na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa, titul "ResCC" za psom, ktorý už je držiteľom titulu "Klubový šampión", nadobudnutý titul "ResCC" získava platnosť titulu "CC" a je možné ho teda použiť pre získanie titulu Klubový šampión BKS.
  žiadosť o titul Klubový šampión
 
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH- KJrCH alebo JCh BKS.
Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Šampión Krásy Mladých, ďalej len "Klubový Junior Šampión" boli zavedené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 21.apríla 2012.
01. Pes musí získať minimálne 3x titul JrCC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
02. Tituly "JrCC" je možné získať len v triede mladých.
03.

Pokiaľ nie je pre psa možné získať 3xJrCC v triede mladých z časových dôvodov, je možné jeden JrCC nahradiť titulom CC z triedy strednej získaným na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.

04. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Junioršampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a "JrCC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
05. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Šampión Krásy Mladých aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
06. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu majiteľovi psa na najbližšej členskej schôdzi.
  Žiadosť o titul Klubový šampión mladých
 
KLUBOVÝ GRANDŠAMPIÓN KRÁSY - KGCH. alebo GCh BKS
Pravidlá pre udelenie titulu Klubový Grand Šampión Krásy, ďalej len "Klubový Grand Šampión" boli zavedené a schválené členskou schôdzou vo Svätom Jure dňa 20.apríla 2013.
01. Pes už musí byť držiteľom titulu "Klubový šampión".
02. Pes musí získať minimálne 3x titul CC na Klubovej, Špeciálnej, alebo inej výstave, ktorú organizuje klub BKS, alebo sa na nej organizačne spolupodieľa.
03. Tituly "CC" musia byť získané výlučne v triede Šampiónov.
  Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Klubový Grand Šampión, ktorú odošle spolu s rodokmeňom, posudkami z daných výstav a "CC" kartičkami na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je uvedená aj v žiadosti o udelenie titulu.
04. Pokiaľ bol už niektorý "CC" z triedy šampiónov použitý pre skoršie udelenie titulu "Klubový šampión", tak pre udelenie titulu "Klubový Grand Šampión" ho už majiteľ nemôže použiť = musí "nazbierať" nové 3 tituly CC. Správnosť použitia titulov CC overí Výstavná referentka pri overovaní žiadosti o udelenie titulu.
05. Výstavná referentka príjme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo, pod týmto číslom vystaví psovi aj diplom. Pokiaľ v žiaosti niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle papiere nazad na adresu majiteľa psa, spolu s vyjadrením. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubový Grand Šampión Krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav
06. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu majiteľovi psa na najbližšej členskej schôdzi.
  Žiadosť o titul Klubový Grand Šampión
 
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY - KVCh alebo VCh BKS
Pravidlá pre udelenie Klubového Veterán Śampióna Krásy, ďalej len "Klubový veterán šampión" boli zavedené a schválené Členskou schôdzou vo Svätom Juri dňa 21.3.2015.
01. Pes musí získať minimálne 3 x titul CC z Klubovej, Špeciálnej alebo inej výstavy, na ktorej sa BKS organizačne spolupodieľa.
02. Tituly "CC" musia byť získané výlučne v triede veteránov.
03. Majiteľ psa vyplní Žiadosť o udelenie titulu Veterán Šampión Krásy BKS, ktorú odošle spolu s rodokmeňmi, posukami z výstav a "CC kartičkami" na adresu výstavnej referentky, pani Valérii Plavinovej, ktorej adresa je mimo iné uvedená aj priamo na žiadosti o udelenie titulu.
04. Výstavná referentka prijme a posúdi žiadosť. Pokiaľ je v poriadku, pridelí danému psovi poradové číslo a pod týmto číslom vystaví aj diplom. Pokiaľ v žiadosi niečo chýba, alebo je neoprávnená, odošle majiteľovi psa na uvedenú kontaktknú adresu písomné vyjadrenie. Výstavná referentka má právo označiť získanie Klubového Veterán Šampióna krásy aj do rodokmeňa psa - do časti výsledky z výstav.
05. Diplom spolu s víťazným pohárom odovzdá Výstavná referentka s Predsedkyňou klubu na najbližšej členskej schôdzi.
  Žiadosť o titul Klubový Veterán Šampión