klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
Veteránšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks

 

NÁVRH PRE ZAVEDENIE OCENENIA " ČLEN ROKA "  

Milí členovia klubu BKS,

Prichádzame k vám včas s novým návrhom motivačnej súťaže, ktorú by teoreticky aj prakticky mohol klub BKS zaviesť ako novú tradíciu do jeho bežného fungovania.

Denno-denne, mesiac čo mesiac bojujeme s tým, že pri niektorých akciách, ktoré klub organizuje (súťaže, výstavy, stretnutia...) sa niektorí z členov cítia byť troška ukrivdení a znevýhodnení voči iným, hoci v klube veľmi veľa urobili, alebo sa aspoň snažia robiť... poznáme ten pocit z bežného života azda všetci, snažíme sa ako najviac vieme a aj tak z toho nič nemáme a navyše našu snahu ani nikto neocení a nakoniec si aj tak všetko musíme spraviť sami...
Aj preto k vám prichádzame s návrhom novej akcie BKS... bola by to súťaž o TOP ČLENA ROKA, ktorá by vychádzala z práv a povinností člena a ústila by do osobného ohodnotenia člena formou napr. atraktívnych vecných cien.

2. NÁPLŇ Podľa stanov klubu BKS, ale aj podľa morálneho a kynologického hľadiska tak medzi práva a povinnosti člena patrí napr. reprezentovať klub, reprezentovať a robiť dobré meno chovanému plemenu, zúčastňovať sa výstav a iných kynologických podujatí (strihacie súťaže, agility, dogdancing, vystúpenia so psom, canisterapeutické kurzy...) ale aj aktívne sa zúčastňovať klubových podujatí (členské schôdze, klubové a špeciálne výstavy, podujatia, kurzy...)  a aktívne sa podieľať na živote klubu (zaznamenávať výsledky výstav, prispievať fotogalériou z výstav a zo zaujímavých akcií, prispievať pripomienkami, nápadmi na zlepšenie fungovania klubu, byť pre klub prínosom, aby klub mohol byť prínosom pre nás...)

3. BODY Následne by bola vytvorená bodová stupnica resp. tabuľka a členovia by za každú svoju aktivitu získali príslušné body a v konečnom štádiu aj nejaké výhody (cieľom je oceniť členov, ktorí aj keď nie sú vo výbore, aktívne sa starajú o beh klubu a dianie v ňom). Aktuálny zoznam členov pre daný rok by bol poskytnutý poverenej osobe (pravidelný prístup k zberu takýchto údajov má admin klubového webu), ktorá by dozerala a pozorne značila aj získané body jednotlivcov. Ku koncu kalendárneho roka by boli body vyhodnotené a na najbližšej členskej schôdzi by boli vyhlásení prví traja TOP ČLENOVIA, ktorí by boli vecne ocenení klubom.

4. CENY Návrh na ocenenie najaktívnejších členov je:

                       1.miesto – Predplatený vstup pre 2 psov na výstavu organizovanú klubom
2.miesto – Predplatený vstup pre 1 psa na výstavu organizovanú klubom
3. miesto – Predplatenie členského poplatku na celý nasledujúci rok
+ každému miestu by boli odovzdané aj vecné ceny v podobe napríklad granúl, pamätného pohára, iných vecných cien... tieto by klub buď v stanovenej finančnej miere zakupoval, alebo na toto ostávajú niekedy rôzne prostriedky zo sponzoringov našich výstav...

5. AUTOR NÁVRHU Tento návrh bol podaný a vypracovaný adminom našej stránky, sl. Vandou Plavinovou.

6. ZVEREJNENIE A SCHVÁLENIE Návrh je zverejnený členom klubu priamo na stránkach BKS – www.bichonklub.sk, a na FB stránke klubu dňa 11.1.2013 po schválení výborom klubu a je tomu tak urobené preto, aby mohol byť prerokovaný na členskej schôdzi dňa 20.4.2013 vo Svätom Juri, tzn. aby s ním bol každý člen dostatočne skoro oboznámený a mohol sa pripraviť na tento návrh adekvátne reagovať. Na ČS bude prebrané aj jeho prípadné schválenie a uvedenie tejto súťaže do tradícií klubu buď ako Nultý (skúšobný) ročník, alebo priamo ako prvý ročník súťaže a to za rok 2013.

7. PRIPOMIENKY A DISKUSIA Každý člen sa môže dopredu do dňa konania členskej schôdze kontaktovať na slečnu Vandu Plavinovú – vanda.plavinova@gmail.com s predmetom správy BKS TOP CLEN a pridávať tak svoje návrhy alebo pripomienky k tejto súťaži (k pravidlám, k navrhovaným cenám, k spôsobu hodnotenia atď...) a tak dopomôcť k jej dokonalému „vyladeniu“ dopredu, prípadne si ich „nechať pre seba“ a prejaviť ich až na členskej schôdzi osobne, keď bude návrh oficiálne prezentovaný členom klubu.