klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
Veteránšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks
Prosíme všetkých členov a budúcich členov, aby k prihláškam do klubu, ako aj k ostatným spoplatneným žiadostiam priamo pripájali DOKLAD O ÚHRADE POPLATKU na účet klubu a aby v záujme administratívneho uľahčenia prác s klubovými dokumentmi dodržiavali pravidlo uvádzania predmetu mailovej správy. Ďakujeme za pochopenie :o)
 
PRIHLÁŠKA DO BICHON KLUBU SLOVENSKO
vytlačenú a riadne vypísanú prihlášku odošlite prosím na adresu tajomníčky klubu Angelika Reszutyik, Krátka 372, 92901 Malé Dvorníky, do hlavičky adresy napíšte "Členstvo BKS"/
***
PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU PSA/SUKY
/vypĺňajte výlučne v PC v programe WORD a odosielajte výlučne mailom na adresu poradkyne chovu ofamber@extel.sk, do predmetu správy uveďte "Bonitacia BKS"/
***
ŽIADOSŤ O UDELENIE VÝNIMKY V CHOVE
/vypĺňajte výlučne v PC programe WORD a odosielajte výlučne mailom na adresu poradkyne chovu ofamber@extel.sk, do predmetu správy uveďte "Vynimka BKS"/
***
ŽIADOSŤ O PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE
/vypĺňajte výlučne v PC v programe WORD a odosielajte výlučne mailom na adresu archivárky klubu dasa.galanska@gmail.com, do predmetu správy uveďte "Pripustacie povolenie BKS"/
***
ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH

ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN

ŽIADOSŤ O UDELENIE TITULU KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN
/žiadosti o udelenie klubových šampionátov vypĺňajte v PC v programe Word a odosielajte spolu s potrebnými dokladmi na adresu výstavnej referentky klubu valeria.plavinova@gmail.com, do predmetu správy uveďte "Sampionat BKS"/
***
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE TOP BKS
/prihlášky po kliknutí na odkaz stiahnete priamo na stránkach súťaže, nakoľko je ich viac... vyplňte ich prosím, v PC a odošlite aj s potrebnými dokladmi mailom na adresu zelenkova.vanda@gmail.com, do predmetu správy uveďte "TOP BKS"/