klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks
TABUĽKA BODOVÉHO HODNOTENIA VÝSTAV
TYP VÝSTAVY OCENENIE BODY
Oblastná, krajská výborný 1 - 4 4 - 3 - 2 - 1
výťaz triedy 5
oblastný / krajský víťaz 6

Národná výstava (NVP)

Celoštátna výstava (CVP)

Victory Show

výborný 1 - 4. miesto 6 - 5 - 4 - 3
Res.CAC 6
CAJC, CAC 8
národný víťaz, národný víťaz mladých 10
BOB 12
BOS 6
BOB Junior 11
BOB Veterán 11
Medzinárodná výstava (MVP) (a zahraničné KV) Výborný 1 - 4. miesto 8 - 7 - 6 - 5
Res.CAC 9
CAJC, CAC 10
Res.CACIB 12
CACIB 14
BOB 16
BOS 8
BOB Junior 15
BOB Veteran 15

Klubová, špeciálna (KV, ŠKV)

(organizovaná BKS)

výborný 1 - 4 16 - 14 - 12 - 10
Res.CAC 15
CAJC, CAC 20
Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy, Klubový víťaz mladých, Víťaz špeciálnej výstavy mladých
25
BOB 30
BOS 15
BOB Junior 30
BOB Veteran 30
Európska, Východoeurópska, Svetová výborný 1 - 4. miesto 10 - 9 - 8 - 7
Res.CAC 11
CAJC, CAC 12
Res.CACIB 13
CACIB 14
Európsky víťaz, Európsky víťaz mladých, Stredoeurópsky víťaz, Stredoeurópsky víťaz mladých 20
Svetový víťaz, Svetový víťaz mladých 22
BOB 25
BOS 10
BOB Junior 20
BOB Veteran 20
DODATKOVÁ TABUĽKA ZA PSOV V TRIEDE V KONKURENCII*
3 psi v konkurencii + Váš pes V1 (dohromady v triede 4 a viac psov) + 6 bodov
2 psi v konkurencii + Váš pes V1 (dohromady v triede 3 psi) + 4 body
1 pes v konkurencii + Váš pes V1 (dohromady v triede 2 psi) + 2 body
+ ak váš pes získal BOB, tak za každého psa v plemene na danej výstave z triedy mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, veteránov (triedy, ktoré po získaní CAC behajú o BOB) získavate ešte + body za konkurenciu v plemene ako takú... + 0,5 bodu / 1 pes
* body za konkurenciu môžu byť podľa platných pravidiel zarátané iba ak majiteľ/prihlasovateľ psa riadne s prihláškou do súťaže zdokladuje konkurenciu na danej výstave - tzn. pošle s prihláškou aj kópiu katalógu z výstavy s vpísanými výsledkami, alebo informáciu zo stránky výstavy, kde sú prístupné výsledky. Netýka sa to výstav, ktoré sa s riadnymi výsledkami pre dané plemeno nachádzaajú na stránke BKS.
DODATKOVÁ TABUĽKA PRE SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ SKUPINU ROKA
TYP VÝSTAVY UMIESTNENIE BODY
Oblastná, krajská
BIS Breedes group 1- 3. miesto
30 - 25 - 20
Národná BIS Breedes group 1- 3. miesto 50 - 45 - 40
Medzinárodná BIS Breedes group 1- 3. miesto 70 - 65 - 60
Klubová, špeciálna BIS Breedes group 1- 3. miesto 60 - 55 - 50
Európska, Východoeurópska, Svetová BIS Breedes group 1- 3. miesto 90 - 85 - 80