klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks
PES A SUČKA ROKA BICHON KLUBU SLOVENSKO 2013
+
NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA ROKA
2013

1. Súťaž "PES A SUČKA ROKA" je súťaž organizovaná BKS
2. Súťaže sa môže zúčastniť každý pes a sučka, ktorí boli v daný rok minimálne na piatich výstavách (oblastnej, klubovej, špeciálnej, národnej, medzinárodnej, svetovej, európskej atď...) v triede mladých a vyššie, z výnimkou triedy čestnej (čiže triedy mladých, stredná, otvorená, šampiónov, veteránov) a majiteľ psa je členom BKS.
Do hodnotenia si majiteľ psa môže vybrať maximálne 10 výstav, na ktorých sa zúčastnil v danom roku.
Výbor klubu vždy najneskôr v Novembri určí zoznam akreditačných výstav pre nasledujúci kalendárny rok. Akreditačnými výstavami rozumieme výstavy, ktorých absolvovanie oprávňuje psa získať titul TOP PES... toto pravidlo by sme mohli prirovnať k čakateľovi na šampióna...
Akreditačné výstavy - BKS si vyhradzuje právo určiť v danom roku 2 klubové výstavy, z ktorých si musí majiteľ psa vybrať minimálne 1, potom 5 medzinárodných výstav konaných na Slovensku, z ktorých je majiteľ psa povinný vybrať si opäť minimálne 3 a 3 zahraničné výstavy, z ktorých si majiteľ psa musí vybrať aspoň jednu. Dokopy klub teda určuje v každom roku 10 povinne voliteľných výstav (2 x Klubová, 5 x Slovenská, 3x Zahraničná), z ktorých si majiteľ vyberie 5 podľa jedného z nasledujúcich vzorcov:
  A: 1 x Klubová výstava + 3 x Slovesná výstava + 1 x zahraničná výstava
  B: 1 x Klubová výstava + 4 x Slovenská výstava
  C: 2 x Klubová výstava + 3 x Slovenská výstava
  D: 2x Klubová výstava + 2 x Slovenská výstava + 1 x zahraničná výstava
  Keďže do hodnotenia si majiteľ psa môže vybrať až 10 výstav, ostatných 5 si vyberie podľa vlastného osobného uváženia bez ohľadu na to, či sú konané na Slovensku alebo v zahraničí.
  Len pre psov, ktorí majú splnené slovenské šampionáty (CH a GCH) a už sa umiestnili v súťaži TOP PES niektorého z predchádzajúcich ročníkov, je tu možnosť vyskladania výstav nasledujúca:
  E: Potvrdenie CH SR + Potvrdenie GCH + Potvrdenie TOP PSA + 4 x klubová výstava + 6 ľubovoľných výstav
  Bodové tabuľky boli vytvorené výborom klubu, povereným Členskou schôdzou dňa 21.4.2012 vo Svätom Juri. Body za jednotlivé výstavy sú rozvrhnuté podľa "významnosti" výstavy - medzinárodná výstava je vyššie hodnotená ako oblastná výstava... Na ČS vo Svätom juri sa tiež odsúhlasilo, že ocenenia BIS a BIG z MVP, NVP, OVP nebudú akceptované do bodových tabuliek pre nasledujúce ročníky, nakoľko ide o tituly a ocenenia viac - menej náhodné. Organizátor súťaže si však vyhradzuje právo udeliť bonusové body za BIS získaného na výstave BKS, pokiaľ ho získal pes 2 a viac krát v danom roku, v počte bodov ako za BOB.
3. Titul "PES ROKA" a "SUČKA ROKA" sú tituly čestné, neoprávňujú majiteľa psa na prihlásenie do žiadnej zvláštnej triedy (napr. triedy šampiónov, víťazov a pod...) na akejkoľvek výstave, ani na klubovej.
4. Titul "PES ROKA" a "SUČKA ROKA" sa udeľuje psovi a sučke zvlášť, udeľujú sa prvé tri miesta psom umiestneným zo všetkých prihlásených v tejto súťaži s najvyšším počtom bodov podľa platnej tabuľky hodnotenia výstav.
5.

Titul sa neudeľuje každému plemenu BKS zvlášť, ale udeľuje sa všetkým plemenám dohromady

Pozn:: čiže prvý môže byť napr. pes plemena bichon, druhý napr. bolonský psík atď...
6. Vedenie klubu sa nezaväzuje nijako sledovať "body" Vášho psa za celý rok. Body si je povinný každý majiteľ sledovať sám, pokiaľ má záujem o toto prestížne ocenenie súťažiť.
7. Psa môže majiteľ prihlásiť do tejto súťaže kedykoľvek v priebehu roka. Podklady (tj. výsledky výstav) daného roka môžu majitelia psov posielať do 31.Januára nasledujúceho roka. K prihláške do súťaže musí majiteľ doložiť kópiu platného rodokmeňa, kópie posudkov z výstav a riadne vyplnenú tabuľku výstav s príslušnými zrátanými bodmi podľa platnej tabuľky hodnotenia (je súčasťou tlačiva "prihláška_pes_roka").
Pozn.: Prihlášky sa môžu posielať už teraz, až do 31.Januára 2014, pričom sa súťaží za "druhý" ročník súťaže, teda o "PSA A SUČKU ROKU 2013"... čiže sa do bodovania vášho psíka rátajú všetky úspechy z roku 2013... neváhajte teda vyplniť prihlášky a odoslať ich čím skôr !!!
8. Body za jednotlivé ocenenia na jednej výstave sa sčítavajú !
Za konkurenciu v danej triede na danej výstave sú pre Vášho psa body naviac. Pokiaľ Váš psík skončí prvý (V1) v konkurencii 3 ďalších psov, prirátate si k bodom +6 bodov, pokiaľ skončí prvý (V1...) v konkurencii 2 ďalších psov, prirátate si +4 body, pokiaľ skončí prvý (V1) v konkurencii 1 ďalšieho psa, prirátate si +2 body. Pokiaľ Váš psík bol v triede sám, neprirátate si za konkurenciu žiadne body.
Pozn.: Body za konkurenciu je však možné zarátať iba ak majiteľ prihlasovaného psa k prihláške riadne zdokladuje konkurenciu na danej výstave napr. ofoteným katalógovým listom, kde bude riadne viditeľné, koľko psov bolo v danej triede aj s pripísanými oceneniami ostatných psov v danej triede alebo celoom plemene + odfotenou alebo opísanou listinou s výsledkami, ktorá je k dispozícii na každej výstave (ak ju personál kruhu nevypisal, majiteľ pošle odfotenú prázdnu listinu)... majiteľ psa však nemusí posielať zdokladovanú konkurenciu na výstave, pokiaľ sa výsledky z jeho plemena z tejto výstavy nachádzajú na stránke BKS a teda že ich nejaký aktívny člen už poslal...
Pozn.: Čiže ak Váš psík získal na medzinárodnej výstave napríklad ocenenia V1, CAC, CACIB, BOB, , môže mať na svojom konte hneď 8 (V1) + 10 (CAC) + 14 (CACIB) + 16 (BOB) = 48 bodov !!!
9. Výbor klubu a referent poverený kompletizovaním prihlášok do tejto súťaže si vyhradzujú právo udeliť výnimku prihlásenia psa do súťaže, pokiaľ dôvody na ňu zo strany majiteľa psa sú opodstatnené. Opodstatnenosť výnimky riadne prerokuje referent súťaže s výborom klubu a pokiaľ sa pes s udelenou výnimkou umiestni na niektorom z prvých 3. miest, tak aj na udeľovaní cien musí tento problém predostrieť zúčastneným. Pokiaľ má majiteľ akýkoľvek problém s prihlásením psa do súťaže, nech sa obráti na kontaktnú osobu pre súťaž, v roku 2013 na slečnu Vandu Plavinovú.
10. Keďže ide o súťaž a titul čestný, je toto ocenenie udeľované klubom BKS BEZPLATNÉ !!!
DODATOK PRE SÚŤAŽ O NAJ CHOVATEĽSKÚ STANICU ROKA
O NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ SKUPINU ROKA môže prihlásiť svoju CHS chovateľ. Pravidlá sú obdobné ako pri psovi a sučke roka. Postup je nasledovný:
1. ak ste chovateľ, máte aspoň 2 odchovy vo svojej CHS a vaše odchovy boli aj na minimálne jednej výstave organizovanej alebo zastrešovanej SKJ alebo BKS, môžete sa do tejto súťaže veselo zapojiť :o)
2. Rozmyslite si, ktorých psíkov do súťaže "spojíte" (ideálne je samozrejme všetkých svojich odchovancov, ktorí boli v uplynulom roku na výstave, čím viac psíkov, tým viac bodíkov...)
3. pre každého z nich si stiahnite tlačivo pre súťaž Pes a sučka roka a vypíšte ho - teda aj s tým, že mu zrátate body za výstavy, ktoré absolvoval v danom roku... (TLAČIVO NÁJDETE TU...)
4. ku každej z prilášok pripojte kópiu rodokmeňa daného psa a kópie posudkových listov zo všetkých výstav, ktoré uvediete v tabuľke na zarátanie bodov.
5. stiahnite si prihlášku do súťaže "NAJ CHOVATEĽSKÁ STANICA", vypíšte ju. (TLAČIVO NÁJDETE TU...) v ktorej zrátate body za vašich jednotlivcov a prípadne k nim prirátate aj body za CHS, ak ste sa takej súťaže zúčastnili (účasť na súťaži o BIS Breeders group na výstave nie je podmienkou pre účasť na našej súťaži, sú to len zaslúžené bodíky naviac)
6. všetky tieto písomnosti spojte dokopy s tým, že na vrchu bude prihláška o NAJ CHS a pod ňou postupne psy s rodokmeňmi a pošlite ju na adresu matrikára a tajomníka klubu, slečne Vande Plavinovej a potom už len verte, že budete prví, cena za vaše úsilie vás určite neminie :o)... poprípade všetko pošlite spolu mailom.
Pozn. zúčastniť sa súťaže o Najkrajšiu CHS na výstave NIE JE PODMIENKOU pre zúčastnenie sa na tejto klubovej súťaži o Najúspešnejšiu CHS roka. Sú to "len body navyše", ktoré sa prirátajú k vašim bodíkom za vašich výstavých psích jednotlivcov a ktoré vás s vašou chovkou môžu poriadne posunúť v hodnotení :o)))

 

 

Riadne vyplnené prihlášky aj s prílohami posielajte poštou, alebo mailom na adresu:

Vanda PLAVINOVÁ
Krížna 13, 900 66 Vysoká pri Morave