klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
Veteránšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks

!!! AK VKLADÁTE PENIAZE PRIAMO NA ÚČET V BANKE, BERTE PROSÍM NA VEDOMIE ROZHODNUTIE ČLENSKEJ SCHôDZE, ŽE MUSÍTE UHRADIŤ AJ POPLATOK ZA VKLAD NA ÚČET VO VÝŠKE 2,00 € - ČIŽE PRI PRIAMOM VKLADE V BANKE VKLADAJTE O 2,00 € VIAC, NEŽ JE VAŠA PLATBA !!!

Adresa klubu:

Bichon Klub Slovensko, Topolianska 117, 071 01 Michalovce  

Číslo účtu: 5068081225/0900 - Slovenská Sporiteľňa

SWIFT :
IBAN: SK4309000000005068081225

 

SLUŽBA
POPLATOK
VS
Špec. Symbol
členské na jeden kalendárny rok
20,- EUR

osobné číslo člena *

pokiaľ neviete svoje číslo, kliknite tu :o)

2000
zápisné (jednorázový poplatok, opätovne sa platí len pri prerušení členstva na viac ako jeden rok)
15,- EUR
1000
bonitácia
17,- EUR
3000
mimoriadna bonitácia
35,- EUR
3000
prihlásenie šteniat 5,- EUR (za každé šteňa)
4000
dobrovoľné (sponzorské) príspevky klubu   6000
výstavné poplatky podľa proposícií danej výstavy 5000
výnimka udelená klubom** 20,- EUR
7000
* Pokiaľ nie ste členom klubu, ale chcete sa stať členom klubu, riadte sa procesom uvedeným na stránke "členstvo v klube"
Ak nie ste členom klubu a ani sa ním stať teraz neplánujete, ale chcete alebo potrebujete aj napriek tomu zaplatiť nejaké poplatky na účet klubu (sponzorské dary, príspevky, platby za výstavy alebo súťaže...), napíšte do správy pre adresáta Vaše meno a špecifický symbol danej platby.
Pokiaľ ste presvedčení, že ste členom klubu a nenašli ste sa v zozname členov a ani Vám osobné číslo neprišlo mailom ani poštou, tak potom Vás ako člena zaevidovaného nemáme. tzn. že nemáme vašu členskú prihlášku ani potvrdenia o platbách za zápisné a členské do klubu. V takom prípade Vás veľmi pekne prosíme, vyplňte opäť prihlášku, pripojte k nej doklady o zaplatení členského za príslušné roky (bankové alebo poštové potvrdenia, alebo ofotený členský preukaz s nalepenými príslušnými ćlenskými známkami) a odošlite to na e-mail tajomíčky klubu.

** Výnimka môže byť udelená výborom klubu členovi klubu z rôznych dôvodov, pokiaľ o ňu člen požiada /uchovnenie, krytie, bonitácia, kontrola vrhu a pod./. Člen je povinný riadne o výnimku požiadať odoslaním vyplneného príslušného tlačiva "Žiadosť o udelenie výnimky" ktoré odošle na adresu/email predsedu klubu. Ten následne zvolá výborovú schôdzu, ktorá rozhodne o uznaní/neuznaní výnimky.